A coaching jelentése, eredete és fajtái

Legtöbbünk élete rendkívül stresszes manapság. Mégis szeretnénk egészségesek maradni, türelmesen bánni a gyerekekkel, építeni a párkapcsolatunkat és megállni a helyünket a munkában. Sikeresek, boldogok szeretnénk lenni. Ebben segíthet a coaching.

Régóta foglalkoztat, hogyan lehet magyarul, érthetően, egyszerűen meghatározni, hogy ki az a coach és mi az a coaching. Egyelőre erre jutottam: a coaching az a szempont- és eszközrendszer, ami segít konkrét helyzeteket, feladatokat sikeresen megoldani. A coach pedig az a személy, aki a coaching eszközeivel, módszereivel segít megoldani. Megoldani: feladatot, helyzetet, konfliktust, krízist, problémát, elakadást. Megoldani mindazt, amitől (és ami miatt) az ember dühös, feszült, csalódott, stresszes, stb., és ezek következtében nem jól érzi magát a „bőrében”.  A coach támogatja és bátorítja az embereket, hogy a saját feladataikra megtalálják a saját, jó megoldásaikat. Tehát nem tanácsokat osztogat.

A coachingot az élet különböző területein alkalmazzák, így van pl. életvezetési-, üzleti-, vezetői coaching. Attól függően, hogy hányan és milyen körből vesznek részt rajta, beszélünk személyes-, párkapcsolati-, szülő-gyerek-, vagy éppen csoport coachingról.

Coach történelem

A coach szó magyar gyökerű. A XVI. században épült be az európai nyelvekbe (így például olaszul: cocchio, németül: Gotschi, Kutsche, angolul: coach, hollandul: koets, románul: cocie, csehül: koci, lengyelül: kotczy, spanyolul: coche, franciául: cocha), a Kocs faluban gyártott könnyű lovasjármű népszerűségének köszönhetően. A XIX. század elején Oxfordban kezdték coach-nak nevezni azokat a tanárokat is, akik vizsgára készítettek fel diákokat, jószerével „a hátukon cipelve” őket. 1861-ből ismert a coach szó első sportedzői értelmezése. Bő száz évvel később pedig coach lett a megnevezése azoknak a trénereknek, fejlesztőknek is, akik az üzleti szervezetekben a vezetőket segítették abban, hogy jobb-, eredményesebb vezetőkké váljanak. Manapság világszerte az egyén vagy a szervezet olyasféle fejlesztőjét értjük alatta, aki a coaching eszközeivel segít a coachee-nak (a segítséget kérőnek) valamely probléma „elég jó” megoldásában.

Coaching a magánéletben

Az évek során kezdett a coaching kezdett átszivárogni az üzleti életből a személyközi kapcsolatok hatékonyabbá tételének területére. Az üzleti és a vezetői coaching ülések során ugyanis nyilvánvalóvá vált, hogy jó néhány nehézségnek, amelyek a munka világában jelentkeznek, a magánélet területén vannak a gyökerei. Ez természetesen fordítva is igaz, a látszólag magánéleti, párkapcsolati problémákat gyakran megoldatlan munkahelyi feladatok keletkeztetik. Ezért nem lenne igazán hatékony a coaching, ha megállna a cég, vagy a szervezet falain belül. Ugyanakkor a munkahelyeken végzett coaching igen sok olyan eszközt, módszert kifejlesztett vagy beépített, amelyekről kiderült, hogy nagyszerűen alkalmazhatóak a mindennapi élet problémáinak, kihívásainak megoldásában is. Így alakult ki a vezetői-, üzleti coachingból az életvezetési coaching.

A posztmodern, információs társadalomban már nem elég nekünk a probléma megoldás. Az is elvárás, hogy a problémákat ne csak megoldjuk, de lehetőleg hatékonyan oldjuk meg, sőt előre felkészüljünk a jövendő problémák megoldására is. Ezért már nemcsak a krízisben lévő szervezeteknek, embereknek van szükségük coachra. Szükségük van azoknak is, akik a magánélet (vagy éppen a munka) valamely területén szeretnének többet kihozni magukból, és sikeresebbek, elégedettebbek kívánnak lenni.

Hogyan dolgozik a coach?

A coach más lelki segítőkhöz hasonlóan szintén a személyiséggel dolgozik. Ezen belül a coaching a gondolkodási és a cselekvési mintázatokkal, és az elfogadható megoldás kialakításával foglalkozik. Kérdései ezért döntően az elérni kívánt célra, és az ahhoz vezető megoldásra vonatkoznak. Ezért a coaching során a felek a problémák boncolgatása helyett a cél meghatározására, és a megoldásra koncentrálnak. Ehhez azonban szükség van arra is, hogy a coachee (segítséget kérő) ne csak azt határozza meg, hogy mit nem akar, hanem az általa fontosnak és megvalósíthatónak tartott központi célt is. A coaching során a coach segít abban, hogy az ügyfél konkrétan, részletesen, pontosan tervezze meg, rajzolja fel a saját célját. Ehhez rendszerint szükség van arra, hogy legalább részben tudatossá tegyük az ügyfél által használt (és elakadást okozó, bűntudatot generáló vagy hibás önvédelmi mechanizmusokat működtető, stb.) megoldási mintázatokat, fogalmakat, metaforákat.

A coaching fajtái

Manapság, a specializáció korában, és az ügyféligényekre reagálva természetesen a coaching is specializálódik, újabb és újabb változatok bukkannak elő. Van már életvezetési coaching (personal- vagy life coaching), üzleti coaching (business coaching), vezetői coaching (executive coaching), és mindezeknek többféle módszert alkalmazó alfajai. A névből is kikövetkeztethetően az életvezetési coaching az egyéneknek, az üzleti- és a vezetői coaching a szervezeteknek (vállalkozásoknak, közigazgatási szervezeteknek, stb.) nyújt segítséget problémáik megoldásában. A specializációt mutatja, hogy manapság a coaching, ami pedig valóban a személyes fejlesztés műfaja, már tréning formában is működik.

Proaktív coaching

Az általam preferált coaching módszer a Pro Bona Coaching & Training Centerben a munkatársaimmal közösen kidolgozott integratív un: „proaktív coaching”. Ez a többféle tudományágból építkező módszer elfogadja a megoldásközpontú coaching elméleti kiindulópontját, vagyis, hogy a problémaszintről a megoldás szintre kell lépni, a megcélzott jövő kialakítását azonban nem bízza a véletlenre. Nem lép át az összes problémán, sőt kifejezetten foglalkozik az ismételten hibás döntésekhez, nehéz élethelyzetekhez vezető problémás kognitív mintázatokkal.

Teszi ezt azért, hogy ezeket tudatossá téve, és kreatív módon átírva olyan, a coachee által jól alkalmazható új kognitív sémákat segítsen létrehozni, amelyek reziliensebbé teszik az egyéneket és a kapcsolatokat. A proaktív coaching alapján a coach és a coachee olyasféleképpen működik, mint egy kognitív sémákat felfedező szoftver, amelynek egyik beépített része folyamatosan elemzi, hogy mely sémák vezetnek a kívánatos cél megvalósítását eredményező gondolkodáshoz és cselekvéshez, és melyek nem.

Az eredmény: rugalmasabb működés

Ezzel a módszerrel a coach valóban partnerévé válik a coachee-nak. Az új, közös munka eredményeként kialakított kognitív sémákkal a korábbi merev mintázatok helyett olyan új, jobban működő, rugalmas mintázatokat hozunk létre, amelyek eredményei világosak és jól áttekinthetőek. Az NLP technikáival, új metaforákkal és más módszerekkel kialakított megoldások az ügyfél (a coachee) számára jól alkalmazhatóak. Emellett modellként is szolgálnak a további reakciók kialakítására, illetőleg továbbfejlesztésére. A módszer alkalmazása során kiemelt célnak tekintjük, hogy az ügyfél úgy tudjon részt venni a kisebb nagyobb közösségekben, kapcsolatokban, hogy többnyire harmonikusan legyen képes teljesíteni az önállóságra törekvés és az együttműködés követelményét.

Proaktív coaching: +36 30 188 8077
dr. Rusznák Tamás

Online coaching