Önismereti pszichodráma?

Az önismereti pszichodráma eszközei eredményesen segítik, hogy jobban ráláss működésmódjaidra, kihívásaidra, problémáidra, és elindulhass az „elég jó” megoldásokhoz vezető úton. A csoportmunkában  segítünk, hogy jobban kapcsolódj a saját belső erődhöz, önmagadhoz, társadhoz, gyermekeidhez, szüleidhez és másokhoz.

Megtanulhatsz változni, fejlődni! Kipróbálhatod, hogyan tudod újszerűen megoldani ismétlődően visszatérő gondjaidat. Szembe nézhetsz „démonaiddal”.

Voltál már úgy?

Voltál már úgy, hogy nem értetted saját magad? Átsuhant már benned, hogy más írja életed fogatókönyvét? Érezted már, hogy valaki más életét éled? Megdöbbentél már azon, hogy mennyire eltávolodtál hajdani vágyaidtól? Megérintett már a mindennapok csendes sodródása? Toporogtál már útelágazásoknál, rágódva, hogy merre is tovább? Meggyőződésed, hogy az életed nem az, amelyet most élsz?

Bár a legtöbb ember úgy véli, hogy nagyszerűen ismeri magát és mellé még kiváló emberismerő is, de a valóság, a tapasztalatok egészen más képet mutatnak. A legtöbb embernél az alapos és reális önismeret kritikus terület, csakhogy ennek negatív hatásai az élet más területein okoznak problémákat, a párkapcsolatoktól a karrierig, különösen a váratlan és/vagy új helyzetekben, no és persze a kríziseknél is.

Önismereti csoportunkban minden résztvevő elkezdheti újra rajzolni és kiszínezni korábbi vágyait, céljait. Felveheti és felgombolyíthatja a korábban elejtett fonalakat. Egy elfogadó, támogató, segítő közegben határozottan újra fogalmazhatja, hogy ki ő, és milyen életet szeretne élni. A pszichodráma csoportban közösen megtanulhatjuk és megélhetjük, hogy kihívásokkal teli élethelyzeteink mind olyan tanulási és tapasztalási lehetőségek, amelyek segítenek, hogy képesek legyünk központi, cselekvő szerepet vállalni sorsunk alakításában.

Az együttes munkában egymást segítve, elkötelezetten és bátor szívvel tudjuk energiánkat, képzelőerőnket, tapasztalatainkat itt és most mozgósítani, hogy szilárdan támogassák lépéseinket egy lényegesen jobb jövő tényleges megvalósítása érdekében.

Mi az önismeret?

Az önismeret választ keres és választ ad azokra a kérdésekre, hogy: „ki vagyok én”, ill. „milyen vagyok én”, és „mi az életem célja / értelme”. Ezeket a kérdéseket évezredek óta emberek milliárdjai tették és teszik fel, sokféle módon, és szinte mindig izgatott kíváncsisággal. A lehetséges válasz, vagyis önmagunk (reakcióink: gondolataink, érzelmeink, viszonyulásaink, cselekedeteink) megismerése és megértése elképesztően sokszínű, és pontosságában, mélységében, összetettségében, minőségében is rendkívül különböző.

Az említett kérdésekre való helyes válaszadás nem kevés erőfeszítést, belső bátorságot, sőt elszánt őszinteséget igényel, és mindezekhez általában nagyon is célszerű segítségül hívni úgy az évszázadok, mint a mai kor ismereteit és bölcsességét, no meg azokat, akik kívülről látnak minket. Noha logikusan azt gondolhatjuk, hogy önmagunkat már csak ismerjük, de – számos okból – ez bizony csak lényeges korlátokkal, és mindig csak részben igaz. Az önismeret ezért egy életprogram is, amely időről időre jelentős frissítésre szorul.

Az önismeret egyben erőfeszítéseket igénylő folyamat (út és munka) is, amely során az ember rácsodálkozásokat, meglepetéseket és csalódásokat épp úgy átél, mint revelációkat hozó nagy „aha” élményeket, új utakra való rátalálásokat és a harmónia megélését is.

Mire jó az önismereti csoport?

Távolabbról kezdve önmagunk megismerése és megértése lehetőséget ad / növeli az esélyt félelmeink leküzdésére, a teljes élet megélésére, a fejlődésre, a belső béke megteremtésére, az önreflexióra, a világos gondolkozásra, a hatékony cselekvésre. Kellő önismeret birtokában erősebbek és motiváltabbak vagyunk kétségeinkkel, gyengeségeinkkel, hiányainkkal való szembenézésre, határaink megismerésére és átlépésére.

Az önismeret folyamata remek alapot biztosít önmagunk és vele természetes tökéletlenségünk elfogadásához, valamint az új kihívások miatt szükséges változáshoz is. Ilyen kihívás pl. a változó reakcióink, de környezetünk változásának észrevétele, megértése és tudatos, pozitív feldolgozása, valamint a helyes döntések meghozatala is.

Milyen lépései vannak az önismeretnek?

Az önelfogadás az egyik legfontosabb lépés. Azt jelenti, hogy feltételek nélkül tudomásul veszem és elfogadom azt aki vagyok, úgy, ahogy vagyok, az összes helyes és helytelen cselekedetemmel, viselkedésemmel, döntésemmel és választásommal, vagy ezek hiányával mint tényt, anélkül, hogy magyaráznám ezeket. Tudomásul veszem hogy nincs tökéletes ember, így nekem is, mint mindenkinek megvannak a magam erősségei és gyengeségei. Ezzel alakíthatom és erősíthetem az önbecsülésem valamint az önbizalmam, ami pedig megint csak segíti az önmagam elfogadását.

Az önelfogadáshoz tudomásul kell venni, hogy nem a hibáinkkal és nem is az erősségeinkkel vagyunk azonosak, hanem mindezek múltbeli és pillanatnyi összességével. El kell fogadni azt is, hogy az az Én, aki vagyok, és ilyen olyan helyzetekben megnyilvánul, elképesztően összetett. Sőt egyes részeiben időről időre változik is. A személyiségem úgy, ahogy én látom, észlelem, kizárólag saját számomra létezik, és, mint döntően a tudattalanból táplálkozó, nekem is csak részlegesen megismerhető. Soha nem lesz egyező az énképem azzal, ahogy én tekintek magamra, se azzal sem, ahogy bármely külső személy észlel engem. Ráadásul két külső személy véleménye sem fog egyezni rólam. Ezért komoly és az élet folyamán soha nem lezáruló kihívás a hiteles önismeret elérése.

önismeret

A tudatosság növelése, a meghatározó és vezérlő gondolatok, hiedelmek, meggyőződések, minták valamint nem utolsó sorban érzelmek megismerése valamint értékelése ugyancsak központi szerepet kap az önismereti munkában. Jól láthatóan hosszú és mindkét oldalról átjárható határ húzódik az énkép részletes megrajzolása és a személyiség alakítása, fejlesztése között.

A tudatosság kiterjesztése, a korlátozó gondolatok, hiedelmek, stb. többirányú és több szempontú megvizsgálása, tesztelése, átírása lehetővé teszi, hogy másként nézzünk és lássunk rá belső akadályainkra, elakadásainkra. Ezáltal pedig új lehetőségeink nyíljanak ezek leküzdésére, valamint a számunkra igazán fontos célok kitűzésére és az ezekhez való eljutásra is. Az pedig, hogy mit tartogat számunkra az élet, merünk és tudunk-e a lehetőségeinkkel élni, új irányokba elindulni, vágyainkat megvalósítani, mindenekelőtt attól függ, hogy mit kezdünk belső korlátainkkal.

Próbáld ki!

A csoportban végzett kreatív önismereti munka sorsformáló eredményekre vezethet.
Ez a dinamikus megközelítés, amelyben az életünkre úgy tekintünk, mint a fejlődés és a növekedés lehetőségére, esélyt ad arra, hogy korábbi félelmeinktől, béklyóinktól, előítéleteinktől és sztereotípiáinktól megszabaduljunk, valamint ráleljünk az eddig rejtett lehetőségeinkre és megoldásainkra.

A budapesti új pszichodráma csoportunkhoz még csatlakozhatsz.

Információ és jelentkezés:  +36 20 438 4667 (dr. Dóczi Rita)
A Psychocomfort csoportokról itt olvashatsz továbbiakat.