Kinek segíthet az életvezetési coaching?

A kérdést és annak megválaszolását az indokolja, hogy bár az életvezetési coaching mind ismertebbé válik, egyre többen hallottak már valamit róla, mégis meglehetősen kevesen tudják, hogy pontosan mi is ez, és kinek-, mire való.

Az életvezetési coaching (angolul: life coaching) azoknak

az – egészséges – egyedül élőknek, párkapcsolatot kezdőknek, párkapcsolatban élőknek, szakítás (válás) előtt-, alatt lévőknek, újrakezdőknek, gyermekes szülőknek

segíthet, akik

– szeretnék jobban kiaknázni a bennük lévő lehetőségeket, sikeresebbek, kreatívabbak, elégedettebbek akarnak lenni az élet különféle területein,

– egy nehéz élethelyzetben elakadtak, illetőleg

– krízishelyzetbe kerültek,

és hatékony, jelen idejű, gyors segítséget igényelnek a kimozduláshoz, továbblépéshez, megoldáshoz.

Az életvezetési coachingra (life coachingra) tehát bárkinek szüksége lehet, aki – egy élethelyzetben, a konkrét problémára – éppen nem találja a megfelelő megoldásokat, a kellő válaszokat. Ilyen helyzetben ugyanis – megfelelő gyakorlat és megküzdési minták, technikák hiányában – természetes módon élhetünk át erős distresszt (vagyis kellemetlen, káros hatású negatív stresszt), a kétségbeesés, a kiúttalanság, a reménytelenség, vagy a düh megélése miatt (is).

Ezek az érzelmek a negatív stresszt okozó elvárásokkal, és a hibás megoldási mintákkal együtt nagy valószínűséggel vezetnek további hibás megoldásokhoz, látszatmegoldásokhoz, vagy éppen a megoldás halogatásához.

A life coaching tehát az egészséges emberek számára nyújthat segítséget, minden olyan esetben, amikor a jobb életminőség eléréséhez az egyén erőforrásai, megoldási mintái, megküzdési technikái nem használhatóak megfelelően, (nem elégségesek, ill. nem célravezetők).

Segítségkérés

A tapasztalatok szerint az emberek többsége nagyon nehezen szánja rá magát a segítségkérésre. Nagyon is virulensen él még a korábbi társadalmi felfogás, amely szerint a magánéleti problémáknak az ajtón belül, netán az asszony köténye mögött van a helye. Még nincs benne eléggé a kultúrában, hogy az életvitel zavarai, elhúzódó vagy súlyosabb problémái esetén lehet, sőt érdemes külső, szakértő segítséget kérni.

Azok is, akik már eljutnak erre a pontra, leginkább barátnővel, baráttal, rokonnal, munkatárssal vagy internetes fórumon beszélik ki vagy meg problémáikat. Nem gondolnak arra, hogy a hatékony problémamegoldás is tulajdonképpen szakma, éppen hogy ez az életvezetési (life) coach szakmája.

Van még két olyan lényeges akadálya az életvezetési coach felkeresésének, amiről érdemes szót ejteni. Az egyik az, hogy nagyon sokan összekeverik az életvezetési coachingot a pszichoterápiával. Pedig, a két „műfaj” célját és megoldási módozatait tekintve elkülönül. A pszichológus főként a lelki zavarokkal, problémákkal, betegségekkel küzdőknek ad terápiát, a coach viszont a meghatározott életvezetési helyzeteket megoldani akaró, amúgy lelkileg alapvetően egészséges embereknek segít a fejlődésben.

A másik az ismeretlentől való ősi és általános félelem. Mert valóban, ki tudja, hogy mi fog ott történni, mit kell majd csinálni, milyen kérdésekre kell válaszolni, stb.?Az ismeretlentől való ódzkodásunk igencsak univerzális és teljesen érthető. Ezért a jó coachoknál a jövendő ügyfél előre tájékozódhat arról, hogy miként zajlik majd a coaching, fel tudja tehát mérni, hogy mire számíthat.

Hazai adatok hiányában külföldi adatokat néztem az ügyfél elégedettségről a life coaching területén. A mutatók igen magasak, vagyis nagyon jó az ügyfelek elégedettsége az életvezetési coaching során kapott szolgáltatásokkal kapcsolatban. Érdemes tehát azt a néhány órát rászánni a coach felkeresésére. Saját ügyfeleim közül is a legtöbben azzal távoznak, hogy: „ezt már korábban meg kellett volna lépniük”…

A Psychocomfornál a coachingot is választhatja problémái megoldásához.

 

+36 30 188 8077 (dr. Rusznák Tamás)  Tegye fel kérdéseit, és kérjen időpontot!

A coaching eredetéről, módszereiről és más fajtáiról itt olvashat tovább.