Az asszertív jogok és kötelességek együttese Alexander Oakwood nyomán.

Segítünk, hogy kommunikáció közben mindinkább csak pozitív stresszt éljen át!

1) „Joga van ahhoz, hogy önbecsülése és méltósága megőrzése érdekében megfelelően eljárjon, még akkor is, ha ezt valaki sérelmesnek találja – feltéve, ha indítékai nem agresszívak. Hasonlóan, másoknak is joguk, hogy önbecsülésük és méltóságuk megőrzése érdekében akár olyan módon járjanak el, amit Ön sérelmesnek talál.

2) Joga van arra, hogy ha önérvényesítési jogai értelmezésében bizonytalanságok vannak, akkor ezeket tisztázza az érintett személlyel.
Hasonlóképpen, tudomásul kell vennie a másiknak azt a jogát, hogy kérje Öntől az önérvényesítési jogok gyakorlásával kapcsolatos bizonytalanságainak tisztázását, még akkor is, ha Ön ilyen problémákat nem lát.

3) Joga van bármit csinálni, amíg Ön ezzel nem zavar, nem korlátoz, nem hoz hátrányos helyzetbe másokat, illetve nem akadályozza őket saját jogaik érvényesítésében.
Hasonlóképpen, nincs joga kifogásolni senkinek a cselekedeteit, amíg azok nem zavarják, nem korlátozzák Önt, illetve nem hozzák hátrányos helyzetbe, vagy nem akadályozzák saját jogai érvényesítésében.

4) Joga van arra, hogy tévedjen, hogy hibát vétsen, és viselje azok következményeit.
Hasonlóképpen nincs joga elvitatni a másik jogát arra, hogy saját hibáira, tévedéseire úgy tekintsen, mint tevékenységének természetes kísérőire, és ne érezzen miattuk bűntudatot, amíg az általa okozott hiba nem korlátozza mások lehetőségeit és jogait.

5) Joga van arra, hogy megváltoztassa döntéseit.
Tiszteletben kell tartania, ha valaki egy csak rá tartozó kérdésben, saját felelősségére hozott döntését megváltoztatja. Nincs joga számon kérni, miért tette, hacsak döntése nem sérti valamilyen megállapodásukat vagy közös érdeküket.

6) Joga van arra, hogy döntése logikátlan legyen.
Nincs joga arra, hogy másoktól számon kérje döntésük logikáját, még kevésbé arra, hogy a saját önnön logikáját kérje rajtuk számon.

7) Jogában áll azt mondani: „Nem tudom”, ha tapintatosan vagy tapintatlanul az iránt érdeklődnek, mérlegelte-e döntése minden következményét.
Hasonlóképpen, nincs joga elvárni senkitől, hogy mielőtt dönt, tökéletesen átlássa döntésének legtávolabbi következményeit is. Nincs joga arra, hogy felelőtlennek tartson valakit, ha egy Ön által fontosnak tartott szempontot nem tart fontosnak, de egyébként a legfontosabb tényezőket és következményeket számításba vette.

8) Joga van arra, hogy magatartását, gondolatait, érzéseit saját maga ítélje meg,  vállalja értük a felelősséget, és viselje a következményeit.
Azonban nincs joga arra, hogy mások magatartását, gondolatait és érzéseit elítélje, amíg ezek nem zavarnak önérvényesítési jogai gyakorlásában. Hasonlóképpen, el kell ismernie a másiknak azt a jogát, hogy cselekedeteit, gondolatait, érzéseit maga minősítse, következményeikért maga vállalja a felelősséget.

9) Joga van arra, hogy magatartását ne magyarázza, ne igazolja mások előtt, ha ez nem érint előzetes megegyezést, vagy közös érdeket.
Nincs joga arra, hogy másoktól magyarázatot kérjen a magatartásukra, amíg ez nem zavarja jogai gyakorlásában. Ugyanígy arra sem tarthat igényt, hogy igazolják Ön előtt magatartásukat.

10) Joga van arra, hogy másokhoz való viszonyát saját maga alakítsa a maga által választott eszközökkel, feltéve, hogy ennek során nem sérti mások jogait.

El kell ismernie mások jogát arra, hogy saját elképzeléseik szerint alakítsák a viszonyukat Önnel, feltéve, hogy ennek során nem sértik az Ön önérvényesítési jogait.

11) Jogában áll eldönteni, hogy vállal felelősséget vagy sem mások problémájának megoldásáért. Ha a segítségét visszautasítják, nincs joga megsértődni.
Nem igényelhetjük másoktól, hogy problémáink megoldásáért felelősséget vállaljanak, és ha mégis ezt akarják, jogunk van visszautasítani a segítségüket.

12) Joga van arra, hogy függetlennek érezze magát mások jóindulatától, amikor velük valamilyen ügyet intéz, és jogában áll eltekinteni attól, hogy előzőleg elnyerje a jóindulatukat.
Hasonlóképpen, nem tarthat igényt arra, hogy bárki is a kötelező udvariasságon túlmenően igyekezzék elnyerni az Ön jóindulatát csak azért, hogy legjobb tudása szerint intézze vele az ügyét.

13) Joga van azt mondani másoknak, hogy nem érti, mit akarnak tudatni Önnel, ha szándékaikat, problémáikat, érzéseiket, gondolataikat csupán jelzésekkel próbálják közölni, és azt várják Öntől, hogy kitalálja azokat.
Hasonlóképpen, nincs joga elvárni másoktól, hogy az Ön szándékait, problémáit, érzéseit, gondolatait megértsék, ha ezekről csupán jelzések útján próbálja tájékoztatni őket.

14) Joga van az egyedüllétre. Nincs joga másoktól zokon venni, ha időről-időre magányba akarnak vonulni, legyen bármilyen mély is a kapcsolat Önök között.”

/Forrás: Alexander Oakwood, 1992: 98-122/

 

Érdeklődjön a párkapcsolati asszertivitás tréning soron következő időpontjairól a Psychocomfortnál!

+36 30 188 8077
dr. Rusznák Tamás